Program 2022

Részletes program
Június 16. csütörtök
9:00 Megnyitó
A konferenciát köszönti Novák Veronika (ELTE)
9:10 Az Alumni Központ köszöntője
9:15 Plenáris előadás I.
Levezető elnök: Novák Veronika (ELTE)
Bárány Attila (DE): Az 1215-ös Magna Carta társadalmi háttere
10:00 Kávészünet
10:15 I. szekció – Elnök: Nagy Balázs (ELTE)
10:15 Borbás Benjámin (ELTE): Kinek adjam, kitől vegyem? Kereskedők és pénzváltók szerepe a keresztes hadjáratok logisztikai kihívásaiban és finanszírozásában (1096–1291)
10:45 Rudolf Veronika (ELTE): A Cseh Királyság és a Habsburgok 1278 után
11:15 Véber Zoltán (DE): Bosznia helye és szerepe Hunyadi János törökellenes politikájában
11:45 Kávészünet
12:00 II. szekció – Elnök: Tóth Krisztina (ELTE)
12:00 Varga Virág (ELTE): A Héder nembeli Héderváriak társadalmi kapcsolatai a 13–14. század fordulóján
12:30 Csifó Tamás (SZTE): Elméletek és lehetséges kutatási irányok a horogszegi Szilágyiak eredetének vizsgálatához
13:00 Faragó Dávid (ELTE): Hogyan lesz a verébből holló? Avagy ki is volt valójában Verebélyi Péter vajda fia Hunyadi János?
13:30 Ebédszünet
14:30 III. szekció – Elnök: Mikó Gábor (ELTE)
14:30 Gallai Gergely (ELTE): Damasus, egy magyar (?) kánonjogász a 13. sz. eleji Bolognában
15:00 Illés Kornél András (ELTE): Zrednai Vitéz János és a rendiség – két politikai beszéd tanulságai
15:30 Rácz Balázs Viktor (ELTE): A kötelezetti késedelem jogkövetkezményei a középkori zálogszerződések tükrében
16:00 Kávészünet
16:15 Kutatócsoportok, könyvbemutatók
Moderátor: Rudolf Veronika (ELTE)
16:15 Kutatócsoportok
A magyar királyi udvar személyi összetétele a Mátyás- és a Jagelló-korban (1458–1526). Bemutatja: Neumann Tibor (ELKH)
16:35 Könyvbemutatók
16:35 Zsoldos Attila: A 800 éves Aranybulla. Bp.: Országház, 2022.; Zsoldos Attila: Az Aranybulla. A törvény és története. Nagyvárad: Varadinum, 2022. (Tanulmányok Biharország történetéről 10.); Zsoldos Attila: The Golden Bull of Hungary. Bp.: Eötvös Loránd Research Network Research Centre for the Humanities, 2022. (Arpadiana IX.)
Bemutatja: Thoroczkay Gábor (ELTE)
16:55 Zsoldos Attila: Az Aranybulla királya. Székesfehérvár: Városi Levéltár és Kutatóintézet, 2022.
Bemutatja: Körmendi Tamás (ELTE)
17:10 Ribi András: A fehérvári keresztes konvent története. Preceptorium, hiteleshely, ispotály a késő középkorban (1390-1543). Székesfehérvár: Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum, 2021.
Bemutatja: Solymosi László (ELTE)
17:25 Sághy Marianne díj átadása
Június 17. péntek
9:00 IV. szekció – Elnök: Molnár Péter (ELTE)
9:00 Varró Orsolya (ELTE): A püspöki hatalom keretei a 11. századi Provence-ban
9:30 Hunyadi Sándor (ELTE): Az egyházi elit az Árpád-kor végén (1270–1301)
10:00 Dózsa Gábor Zoltán (ELTE): Egy nemzetközi család részeként – Szerzetesrendi egyetemes káptalanok a középkori Magyarországon.
10:30 Kávészünet
10:45 V. szekció – Elnök: Draskóczy István (ELTE)
10:45 Majláthné Sipos Csilla (DE): Sertések az ártereken – Gazdálkodási formák és környezeti-éghajlati viszonyok a 14-16. századi Felső-Tisza-vidéken
11:15 Izsán Csaba (BBTE): Az erdélyi szász városok céheinek széttagolódása és fejlődése a késő középkori forrásokban
11:45 Galambosi Péter (ELTE): Észrevételek Türje nembeli Fülöp esztergomi érsek 1268. évi okleveléről
12:15 Ebédszünet
13:15 VI. szekció – Elnök: Mészáros Orsolya (ELTE)
13:15 Németh Fruzsina Alexandra (ELTE): Grd-i Tle, egy elfelejtett falu és ismeretlen lakosai
13:45 Rakonczay Rita (ELTE): A hit lángja – Konfesszió kályhákon a Magyar Királyság területén
14:15 Sz. Anderko Anna (ELTE): “HOLMI DIRIB-DARAB ROMLOTT KÁLYHA…” Egy elpusztult szécsényi ház kályhája a 17. századból
14:45 Kávészünet
15:00 VII. szekció – Elnök: Uhrin Dorottya (ELTE)
15:00 Kinde Anna (CEU): Fény és térszervezés közép-európai székesegyházakban a késő középkorban: esettanulmányok
15:30 Suba Katalin (ELTE): A középkori Szent Adalbert-székesegyház liturgikus berendezése
16:00 Szathmári Edina (ELTE): A kolozsvári Szent Mihály-templom szentélyfejezetei: a művészi szabadság és a periodizáció kérdései
16:30 Kávészünet
17:00 Plenáris előadás II.
Levezető elnök: Dreska Gábor (ELTE)
Bagi Dániel: A fikciók szerepe a középkor elbeszélő forrásaiban
17.45 Zárszó – Dreska Gábor (ELTE)
18:00 Fogadás
A konferencia szervezőbizottsága
Novák Veronika, Dreska Gábor, Körmendi Tamás
Doktorandusz szervezők
Rudolf Veronika, Varró Orsolya, Hunyadi Sándor, Galambosi Péter, Illés Kornél András
A rendezvény az ELTE Alumni Központ támogatásával valósul meg