Program 2023

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola Középkori Magyar Történelem, Történelem Segédtudományai és Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történelem Doktori Programja tisztelettel meghívja a

 

Középkorral foglalkozó doktoranduszok konferenciájára

 

A konferencia ideje és helyszíne

  1. június 1–2.

ELTE BTK Művészetközvetítő és Zenei Intézet, Kodály terem

(1088 Bp. Múzeum krt. 4./F 037)

 

Program

 

Jún. 1. csütörtök

 

9:00 Megnyitó

A konferenciát köszönti: Novák Veronika (ELTE BTK Középkori Történeti Tanszék)

 

9:15 Plenáris előadás I.

Levezető elnök: Novák Veronika (ELTE BTK Középkori Történeti Tanszék)

Szende Katalin (CEU Department of Medieval Studies): Szabad a vásár? Piactér és városfejlődés a közép-kelet-európai püspöki székhelyeken

 

10:00 Kávészünet

 

10:15 I. szekció – Elnök: F. Romhányi Beatrix (KRE BTK Medievisztika Tanszék)

10:15 Kovács Péter (ELTE): Az invesztitúraharc problematikája a hazai és a nemzetközi (eszme)történetírásban

10:30 Hunyadi Sándor (ELTE): Ismerték-e az 1161. és 1169. évi konkordátumokat I. Károly korában? Gondolatok egy 1339. évi adat nyomán

10:45 Petar Josipović (University of Belgrade): The Appropriation of the Cult of St. Stephen in the Medieval Bosnian State – Strategies, Models, and Means

11:00 Vita

 

11:20 Kávészünet

 

11:35 II. szekció – Elnök: Weisz Boglárka (ELKH BTK TTI)

11:35 Galambosi Péter (ELTE): Aranyadók a Szepességben és a szlávok kiváltságai

11:50 Varga Virág (ELTE): A Türje nembeli Szentgrótiak a 13. század második felében és a 14. század elején

12:05 Majláthné Sipos Csilla (DE): Regionalitás és átrendeződés: A Felső- és Közép-Tisza-vidék településeinek gazdasági szerepe a 13–16. században

12:20 Szokola László (ELTE): Eperjes város katonasága a késő középkorban

12:35 Vita

 

13:05 Ebédszünet

 

14:05 III. szekció – Elnök: Bagi Dániel (ELTE BTK Kelet-, Közép-Európa Története és Történeti Ruszisztikai Tanszék)

14:05 Adam Lubocki (Univesity of Gdańsk): Magyar–lengyel dinasztikus kapcsolatok a magyar külpolitika összefüggésében a 10. és 11. század első felében

14:20 Novák Bálint (ELTE): Forrás vagy dekoráció? A klosterneuburgi Babenberg-faliszőnyeg és forrásai

14:35 Marko Gavrilović (Univesity of Belgrade): Prince Lazar of Serbia in Western European Narrative Sources (14–16th Century)

14:50 Vita

 

15:10 Kávészünet

 

15:25 IV. szekció – Elnök: Kovács Szilvia (SZTE BTK Középkori Egyetemes Történeti Tanszék)

15:25 Berkes Orsolya (ELTE): A Kijevi Rusz mint mesterségesen megalkotott fogalom

15:40 Nino Kakalashvili (Tbilisi State University): The Issue of Qipchaq Settlement in Georgia and Hungary

15:55 Jack R. Wilson (CEU): European-Mongol Relations as an Aspect of Golden Horde Border Policies and Foreign Relations, 1242–1313

16:10 Vita

 

16:30 Kávészünet

 

16:45 Könyvbemutatók

Moderátor: Rudolf Veronika (ELTE BTK Történelem Segédtudományai Tanszék)

16:45 B. Szabó János – Uhrin Dorottya (szerk.): Mongol invázió Európa ellen (1236–1242). Bp.: Corvina, 2022.

Bemutatja: Szilágyi Zsolt (ELKH BTK NTI)

17:00 Ottokar aus der Gaal: Stájer rímes krónika (részletek). Ford., bev., jegyz.: Bagi Dániel, a fordításban közreműködött: Orsós Julianna. Bp.: ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2023. (Arpadiana XI.)

Bemutatja: Körmendi Tamás (ELTE BTK Történelem Segédtudományai Tanszék)

17:15 Benei Bernadett: A magyar krónika Árpád-kori szakaszának latin nyelve. Bp.: ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2022. (Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések)

Bemutatja: Déri Balázs (ELTE BTK Vallástudományi Tanszék)

17:30 Kovács Enikő – Rudolf Veronika – Szokola László – Varró Orsolya – Veszprémy Márton (szerk.): Micae mediaevales X. Bp.: ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, 2022.
Hunyadi Sándor – Rudolf Veronika – Varró Orsolya (szerk.): Micae mediaevales XI. Bp.: ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, 2023.
Hunyadi Sándor – Illés Kornél – Rudolf Veronika (szerk.): Micae mediaevales XII. Bp.: ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, 2023.

Bemutatja: Novák Veronika (ELTE BTK Középkori Történeti Tanszék)

 

17:45 Sághy Marianne-díj átadása

 

 

Jún. 2. péntek

 

9:00 V. szekció – Elnök: Pócs Dániel (ELTE BTK Középkori, Reneszánsz és Barokk Művészettörténeti Tanszék)

9:00 Szathmári Edina (ELTE): A kolozsvári Szent Mihály-templom az írott források tükrében

9:15 Sziklai Sára Bíbor (LFZE): A Zsigmond-kori töredék (Országos Széchényi Könyvtár, Cod. Lat. 534) a korabeli közép-európai többszólamúság fényében

9:30 Hári Kata (ELTE): „Akkor örvend saját lelkében, mivel minden jó megadatik”, avagy a negyvenlapos Biblia pauperum-blockbuch talányos .v.-fejezete

9:45 Vita

 

10:05 Kávészünet

 

10:20 VI. szekció – Elnök: Laszlovszky József (CEU Department of Medieval Studies)

10:20 Andrei Octavian Fărcaș (Babeș-Bolyai University): Hungaricus Equus. Horses in Medieval Hungary between the 9th and 15th Centuries

10:35 Magdus Tamás (Katona József Múzeum): Érem a homokból. Egy XIII. századi örmény éremlelet Bugac-Felsőmonostorról

10:50 Kovács Enikő (ELTE): Sarkalatos kérdés – V. István H359 dénárja

11:05 Jason Snider (CEU): Cui Bono? Examining the Evidence in the Mystery of the Redwitz/Dan II Coins

11:20 Vita

 

11:50 Ebédszünet

 

13:00 VII. szekció – Elnök: Péterfi Bence (ELKH BTK TTI)

13:00 Benjámin Borbás (ELTE): Privilege on Plunder: The Military Orders and the Importance of Loot during the Crusades

13:15 Tobias Heil (Masaryk University Brno): News about the Hussite War in the Political Communication of the Imperial City Nuremberg

13:30 Véber Zoltán (DE): A Raguza és Szent-Száva hercege közötti háború magyar vonatkozásai (1451–1454)

13:45 Samuel Beňa (CEU): A Medieval Military Devolution? The Demands of Warfare and their Impact on Bohemia during the Reign of George of Poděbrady (1458–1471)

14:00 Vita

 

14:30 Kávészünet

 

14:45 VIII. szekció – Elnök: Molnár Péter (ELTE BTK Ókori és Középkori Filozófia Tanszék)

14:45 Kovács Annamária (ELTE): Arisztotelész tisztító tüze. Az arisztotelészi filozófia recepciója és teológiai-filozófiai tudásközvetítés a középkori Magyarországon

15:00 Porkoláb Anna (ELTE): A beszéd és hallgatás művészete: a Liber de doctrina dicendi et tacendi és késő középkori francia átirata

15:15 Vas Máté (ELTE): A maszkulinitás vizsgálhatósága IV. Károly császár önéletrajzában

15:30 Kornél András Illés (ELTE): John Hunyadi, Appius Claudius and the Fabii: Using Roman History as Political Capital in Late Medieval Hungary

15:45 Vita

 

16:15 Kávészünet

 

16:30 Plenáris előadás II.

Levezető elnök: Thoroczkay Gábor (ELTE BTK Középkori Történeti Tanszék)

Tringli István (ELKH BTK TTI): I. Ulászló koronázási törvénye

 

17:15 Zárszó – Thoroczkay Gábor (ELTE BTK Középkori Történeti Tanszék)

 

17:30 Fogadás

 

A konferencia szervezőbizottsága: Dreska Gábor, Körmendi Tamás, Novák Veronika

Doktorandusz szervezők: Hunyadi Sándor, Varga Virág, Vas Máté