Program 2016

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Történelemtudományok Doktori Iskola
Középkori Magyar Történeti, Történelem Segédtudományai és
Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Programja tisztelettel meghívja a

Középkorral foglalkozó doktoranduszok konferenciájára

A konferencia helye és ideje:
ELTE BTK Történeti Intézet, Szekfű Gyula Könyvtár
1088 Múzeum krt. 6-8. I. em. 115.
2016. május 19–20.

Május 19. csütörtök

10.00 – 10.20: A konferenciát üdvözli: Erdődy Gábor, az ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola vezetője

Megnyitó: Draskóczy István

10.20 – 11.00

Plenáris előadás

Elnök: Draskóczy István

Takács Imre: Egy nyugat-európai klerikus a II. András-kori Magyarországon: Bertalan pécsi püspök

Kávészünet: 11.00 – 11.15

11.15 – 12.45

1. szekció
Elnök: Gecser Ottó

Uhrin Dorottya (ELTE) – Szent Katalin és Borbála, a felvidéki bányavárosok védőszentjei

Konrád Eszter (CEU) – Veronai Szent Péter korai kultusza Magyarországon: ereklyék és csodák

Fábián Laura (ELTE) – Egy 14. századi új Salamon: V. (Bölcs) Károly (1364–1380) francia király

Ebédszünet: 12.45 – 13.30

13.30 – 15.00

2. szekció

Elnök: Feld István

Csoltkó Emese (ELTE) – Az ócsai premontrei prépostság régészeti kutatása

Haramza Márk (PPKE) – VLFBERHT – Egy kardfelirat eredete és technológiája

Jáky-Bárdi Bogáta (ELTE) – A 14. századi kerámia megformálási módszerei

Kávészünet: 15.00 – 15.15

15.15 – 17.15

3. szekció

Elnök: Bertényi Iván

Kelemen Zoltán (BCE) – Az uralkodói hatalom korlátai a középkorban Aegidius Romanus és Bartolomeo di Lucca művei alapján

Rózsa Márton (ELTE) – A császári rokon: Szimbolikus reprezentáció Theodóros Dukas Palaiologos pecsétjén

Tarján Eszter (ELTE) – Északi királyságok heraldikai reprezentációja az angol címertekercsekben

Kávészünet: 17.15 – 17.30

17.30 – 19.00

Moderátor: Nagy Balázs

Könyvbemutató: Micae mediaevales V. A kötetet bemutatja: Novák Veronika

Kutatócsoportok bemutatkozása:

„Középkori Magyar Gazdaságtörténet Kutatócsoport” – MTA Lendület Kutatócsoport (Weisz Boglárka)

Árpád-kori és Anjou-kori magyar vonatkozású, feltáratlan horvátországi és dalmáciai okleveles anyag feltárása és kiadásra való előkészítése – OTKA kutatócsoport (Gál Judit, Körmendi Tamás)

 

Május 20. péntek

9.00 – 10.30

4. szekció

Elnök: Érszegi Géza

Buják Gábor (PTE) – Brezalauspurctól Posoniumig – Adalékok Pozsony legkorábbi történetéhez

Farkas Csaba (ELTE) – Politikai karrier az Árpádok udvarában. Az udvari méltóságviselők pályafutása a 13. században

Lados Tamás (ELTE) – Az egyházi tized intézményének kialakulása a középkori Európában

Kávészünet: 10.30 – 10.45

10.45 – 12.15

5. szekció

Elnök: Thoroczkay Gábor

Ternovácz Bálint (ELTE) – Magyar egyházi terjeszkedés délvidéki bánságokban a 13–14. században

Bélfenyéri Tamás (BBTE) – Ecsedi Bátori András, az utolsó káptalan által megválasztott váradi püspök (1329–1345)

Ribi András (ELTE) – Karrier, tisztségek, létszám – a fehérvári keresztes konvent személyi összetétele (1390–1450)

Ebédszünet: 12.15 – 13.30

13.30 – 15.00

6. szekció
Elnök: Bárány Attila
Péderi Tamás (PTE) – A gazdaság szerepe a független Novgorod korai háborúiban

Pozsár Dániel (ELTE) – I. Kilidzs Arszlán Rúmi (Ikóniumi) szultán teljesítményének vizsgálata az első keresztes hadjárattal szemben vívott küzdelmeinek fényében

Szolnoki Zoltán (SZTE) – A Salimbeni-Montaini konfliktus és megoldása

Kávészünet: 15.00 – 15.15

15.15 – 16:45  

7. szekció

Elnök: Neumann Tibor

Kádas István (ELTE) – Szolgabírót a szomszédból? Birtokszerzés, hivatalviselés és Sáros megye címere

Haraszti Szabó Péter (ELTE) – Párhuzamos életrajzok? Udvari jegyzők egyetemjárása és karrierlehetőségei (1405–1420)

Kálmán Dániel (ELTE) – II. Ulászló és II. Lajos címeradományai

Kávészünet: 16.45 – 17.00

17.00 – 17.40
Plenáris előadás
Elnök: Solymosi László

Török József: A középkori magyar liturgiatörténet kérdései

17.40 – 17.50

Zárszó: Draskóczy István

Fogadás

A konferencia szervezőbizottsága: Draskóczy István, Körmendi Tamás, Nagy Balázs

Doktorandusz szervezők: Fábián Laura, Uhrin Dorottya, Farkas Csaba, Ribi András

A konferencia elérhetőségei:

  • eltephdkonf.kozepkor@gmail.com
  • http://kozepkorkonferencia.elte.hu/
  •  https://www.facebook.com/eltedoktkonf/

 

A program megrendezését a Nemzeti Tehetség Program FKT-M-15-0002 számú pályázata támogatta.

 

 

emmi_logontp_72_rgbEMET_logo_fekete_feher