Plenáris előadások

 • 2010: Solymosi László: A középkorkutatásról szubjektíven
 • 2010: Sarbak Gábor: Egy 16. századi formuláskönyv kiadásának tanulságai
 • 2011: Klaniczay Gábor: Az összehasonlító történelem értelme
 • 2011: Solymosi László: Szent László somogyvári sírjának legendája
 • 2012: Bak M. János: Középkori magyar királyok emlékezete a folklórban
 • 2012: Feld István: A királyi várak Magyarországon a 13. században
 • 2013: Benkő Elek: „Reginam occidere…” Régészeti adatok Gertrudis királyné pilisi sírjához
 • 2013: Bertényi Iván: Középkori államcímerünk problémája
 • 2014: Stanisław A. Sroka: Magyar professzorok a középkori krakkói egyetemen
 • 2014: Marosi Ernő: Az óbudai prépostság szobrászata a 12. század közepe táján
 • 2015: Zsoldos Attila: I. Károly és a városok
 • 2015: Horváth Iván: Korai népnyelvű vendégszövegek
 • 2016: Takács Imre: Egy nyugat-európai klerikus a II. András-kori Magyarországon: Bertalan pécsi püspök
 • 2016: Török József: A középkori magyar liturgiatörténet kérdései
 • 2017: Bálint Csanád: Régiók és kultúrák a kora középkori Kárpát-medencében
 • 2017: Déri Balázs: Hol írta Gellért a Deliberatiót?
 • 2018: Font Márta: Kijevi krónikaszerkesztések a 12. században
 • 2018: Madas Edit: Latinitás és anyanyelvűség a középkori prédikáció-irodalomban
 • 2019: Vizkelety András: A Leuven-i Kódex első (?) és második újta Magyarországra
 • 2019: Csukovits Enikő: Lépésváltások az Anjou-kutatásban
 • 2020: Prokopp Mária: A magyarországi reneszánsz művészet jellemzése: az esztergomi Várpalota Erények-freskósorozatának kutatása
 • 2020: F. Romhányi Beatrix: Gazdasági érdekek és környezeti károk, avagy anakronizmus-e modern kérdéseket feltenni középkori kontextusban?