Program 2013

2013. május 30. csütörtök

8.50 – 9.00: Megnyitó Székely Gábor, az ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola vezetője

 • Plenáris előadás
 • Elnök: Draskóczy István

9.00 – 10.00: Benkő Elek: „Reginam occidere…” Régészeti adatok Gertrudis királyné pilisi sírjához

10.10 – 11.40: 1. szekció

 • Elnök: Horváth Richárd
 • 10.10 – 10.40: Kranzieritz Károly: A török betörések mélysége 1387-1402 között
 • 10.40 – 11.10: Schmidtmayer Richárd: Kik voltak a vértesi várak valódi urai az 1440-es évtizedben?
 • 11.10 – 11.40: Nagy Szabolcs: Korai kutatások a kisnánai várban

11.40 – 13.00: Ebédszünet

13.00 – 14.30: 2. szekció

 • Elnök: Galamb György
 • 13.00 – 13.30: Rákos-Zichy Johanna: „Ami azonban a hívőbb keresztényeknél nem fordul elő”. A halotti lakomák megítélése a 3-5. századi nyugati keresztény irodalomban
 • 13.30 – 14.00: Gyönki Viktória: Emberölés esetén fizetendő váltság a Grágásban: a korai izlandi igazságszolgáltatási gyakorlat
 • 14.00 – 14.30: Rózsa Márton: A másodrangú arisztokrácia kialakulása a Komnénos-kor elején

14.30 – 14.40: Kávészünet

14.40 – 16.10: 3. szekció

 • Elnök: Veszprémy László
 • 14.40 – 15.10: Gál Judit: A magyar, a szerb és a velencei uralom jellemzői a 12-13. századi Dalmáciában
 • 15.10 – 15.40: Csákó Judit: „A pascua Romanorum” kérdése
 • 15.40 – 16.10: Benei Bernadett: Krónikafolytatások a 13. század elején? Historiográfiai áttekintés

16.10 – 16.30: Kávészünet

16.30 – Könyvbemutatók

 • Moderátor: Sághy Marianne
 • Micae mediaevales II. Fiatal történészek dolgozatai a középkori Magyarországról és Európáról. Szerk. Péterfi Bence, Vadas András, Mikó Gábor, Jakab Péter. Budapest, 2012.
  • A kötetet bemutatja: Csukovits Enikő
 • Keglevich Kristóf: A garamszentbenedeki apátság története az Árpád- és Anjou-korban (1075-1403). Szeged, 2012.
  • A kötetet bemutatja: Solymosi László
 • Középkori magyar címereslevelek. I. 1439-1503. Szerk. Körmendi Tamás. Budapest, 2013.
  • A kötetet bemutatja: Bertényi Iván

2013. május 31. péntek

9.00 – 10.30: 4. szekció

 • Elnök: Érszegi Géza
 • 9.00-9.30: Nagy Emőke: Szent Anna ábrázolások a középkori Magyarországon. A berethalmi Szűz Mária oltár
 • 9.30-10.00: Mesterházy-Ács Zsófia: Paks – Cseresznyés középkori temploma és temetője
 • 10.00-10.30: Kelényi Borbála: Magyar  kifejezések késő középkori női nemesi végrendeletekben

10.30 – 10.40: Kávészünet

10.40 – 14.30: 5. szekció

 • Elnök: Bárány Attila
 • 10.40-11.10: Bradács Gábor: Ungari, Ruzi, Poloni, facti sunt Christiani. Az Ottó-kori missziós politika a középkori német történetírásban
 • 11.10-11.40: Krzysztof Morgiel: A bizánci befolyás I. András uralkodása kezdetén
 • 11.40-12.10: Tóth Péter: Szovárdok északon

12.10 – 13.00: Ebédszünet

13.00 – 14.30: 6. szekció

 • Elnök: Szende Katalin
 • 13.00-13.30: Rokay Melina: Adalék Nándorfehérvárnak a Szilágyiak részéről a töröknek történő átadása kérdéséhez (Az előadás nyelve angol)
 • 13.30-14.00: Novák Ádám: Város és arisztokrácia – 15. századi társadalmi kapcsolatok a kassai városi levéltár forrásainak tükrében
 • 14.00-14.30: Gyarmati Sándor: A bártfai vászonszövés kialakulásának és 15. századi fejlődésének intézményi háttere

14.30 – 14.40: Kávészünet

14.40 – 16.10: 7. szekció

 • Elnök: Rácz György
 • 14.40-15.10: Vadas András: „Által mennék én a Tiszán…” – jégjelenségek a középkori és kora újkori Kárpát-medencei folyókon
 • 15.10-15.40: Péterfi Bence: Egy rendkívüli karrier a magyar-stájer határvidéken: kövendi Székely Jakab (†1504) pályafutása
 • 15.40-16.10: Kanyó Ferenc: Adatok az óbudai klarissza kolostor birtoklástörténetéhez

16.10 – 16.30: Kávészünet

16.30 – 17.30: Plenáris előadás

 • Elnök: Nagy Balázs
 • Bertényi Iván: Középkori államcímerünk problémája

17.30 – 17.40: Zárszó: Nagy Balázs

17.40 – Fogadás