Program 2014

2014. június 5. csütörtök

10:00 – 10:20: Megnyitó: Dezső Tamás dékán

 • A konferenciát üdvözli Erdődy Gábor rektorhelyettes, az ELTE Történelemtudományok Doktori Iskola vezetője

10:20 – 11:00: 1. szekció

 • Vezeti: Draskóczy István
 • Stanisław A. Sroka, Magyar professzorok a középkori krakkói egyetemen

11:00 – 12:30: 2. szekció

 • Vezeti: Bárány Attila
 • Bácsatyai Dániel: Két megjegyzés a magyarok svájci kalandozásaihoz
 • Gál Judit: A magyar uralkodói hatalom reprezentációja Dalmáciában a 12-13. században. A dalmáciai városokba való ünnepélyes bevonulások vizsgálata
 • Stojkovski, Boris: A 13. századi szerb források magyar vonatkozásai

12:30 – 13:30: Ebédszünet

13:30 – 15:00: 3. szekció

 • Vezeti: Weisz Boglárka
 • Tarján Eszter: A Rajna-menti zsidóság pénzkereskedelme a 11-12 században
 • Incze János: Háborús kiadások és zálogosítások Luxemburgi Zsigmond uralkodása idején
 • Árvai Tünde: A hűség jussa, a hűtlenség ára Garai László birtokvagyonának alakulása 1437 és 1457 között

15:00 – 15:15: Kávészünet

15:15 – 16:45: 4. szekció

 • Vezeti: Bertényi Iván
 • Kálmán Dániel: A középkori magyar heraldika jellemzői a címereslevelek alapján (1398–1526)
 • Kádas István: „unum ex nobis” Megyei emberek az északkelet-magyarországi vármegyei oklevelekben
 • Kanyó Ferenc: A középkori Óbuda város magisztrátusa

16:45 – 17:00: Kávészünet

17:00 – Könyvbemutatók

 • Vezeti: Nagy Balázs
 • Philologia nostra: Bollók János összegyűjtött tanulmányai
  • (Szerkesztette: Mészáros Tamás) ELTE Eötvös József Collegium, 2013.
  • Bemutatja: Madas Edit
 • Urbán Máté: Világon kívüli hely a világ közepén: Remeterendi es ciszterci tájszemlélet a 11–12. századi elbeszélő források alapján
  • ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, 2013.
  • Bemutatja: Bubnó Hedvig
 • Magister historiae. Válogatott tanulmányok a 2012-ben és 2013-ban megrendezett középkorral foglalkozó, mesterszakos hallgatói konferenciák előadásaiból
  • Szerkesztette: Belucz Mónika, Gál Judit, Kádas István, Tarján Eszter
  • ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, 2014.
  • Bemutatja: Molnár Péter
 • A garamszentbenedeki apátság 13. és 14. századi oklevelei (1225-1403).
  • Közzéteszi: Keglevich Kristóf
  • TOEFL Bt. Szeged, 2014. (Capitulum IX.)
  • Bemutatja: Solymosi László
 • Jean-Claude Schmitt: A zsidó Hermann megtérése. Önéletírás, történelem és fikció
  • Fordította Novák Veronika. L’Harmattan, 2014.
  • Bemutatja: Klaniczay Gábor és Vadas András

2014. június 6. péntek

9:00 – 10:30: 5. szekció

 • Vezeti: Érszegi Géza
 • Benei Bernadett: Egyes igeneves szerkezetek használata a magyar krónika 11-12. századi szövegegységeiben
 • Novák Ádám: Sokpecsétes oklevelek 1438 és 1457 között
 • Kuffart Hajnalka: Az esztergomi Hippolit-kódexek könyvelési rendszere: az itáliai kettős könyvelés egy sajátos formája magyar földön. Megjegyzések Piero Pincharo de Parma főkönyvi struktúrájához

10:30 – 10:45: Kávészünet

10:45 – 12:15: 6. szekció

 • Vezeti: Galamb György
 • Ilkó Krisztina: A kölni Christkindwiege a középkori misztikus irodalom tükrében
 • Deák Zsuzsanna: Bűnbánó nők és a késő középkori ars moriendi
 • Gyönki Viktória: A sagák és ami mögöttük van – a 10-13. századi Izland társadalomtörténete a források tükrében

12:15 – 13:15: Ebédszünet

13:15 – 14:45: 7. szekció

 • Vezeti: Thoroczkay Gábor
 • Rózsa Márton: Thessalonikéi arisztokraták a 12. század első évtizedeiben: Eudokia hozománya és a Burtzés testvérek öröksége
 • Szabó Péter: Az egyetemjárás hatása a középkori magyar nemességre
 • Csermelyi József: Német zsoldosvezérek, magyar remeték

14:45 – 15:00: Kávészünet

15:00 – 16:30: 8. szekció

 • Vezeti: Fedeles Tamás
 • Maléth Ágnes: Károly Róbert külpolitikája (1314-1325) a német trónharcok tükrében
 • Kranzieritz Károly: „Ismerkedés az új szomszéddal”. Az oszmán kihívás kezelésére tett első magyar kísérletek (1389-1403)
 • Prezenszki Erzsébet: Mátyás király diplomáciai kapcsolata Firenzével az 1460-as években

16:30 – 16:45: Kávészünet

16:45 – 17:25: 9. szekció

 • Vezeti: Solymosi László
 • Marosi Ernő: Az óbudai prépostság szobrászata a 12. század közepe táján

17:30 –  Záró fogadás