Program 2019

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Történelemtudományi Doktori Iskola

Középkori Magyar Történeti, Történelem Segédtudományai és

Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Programja tisztelettel meghívja a

 

Középkorral foglalkozó doktoranduszok konferenciájára

 

A konferencia ideje és helyszíne:
2019. június 13–14.

Csütörtökön és péntek délelőtt: ELTE BTK Művészetközvetítő és Zenei Intézet, Kodály terem 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F 037

Péntek délután: ELTE BTK Történeti Intézet, Szekfű Gyula Könyvtár
1088 Múzeum krt. 6–8. I. em. 115.

 

Program

 

 1. június 13. csütörtök

 

9:00–9:20

A konferenciát üdvözli: Sonkoly Gábor, a Bölcsészettudományi Kar dékánja, a Történelemtudományok Doktori Iskola vezetője

Megnyitó: Draskóczy István

9:20–10:00

Plenáris előadás

Elnök: Solymosi László

Vizkelety András: A Leuveni Kódex első (?) és második útja Magyarországra

 

10:00–10:15: Kávészünet

 

10:15–11:45

 1. szekció.

Elnök: Bertényi Iván

Galambosi Péter (ELTE): II. András 1209. évi szepesi adományáról

Veres Kristóf (ELTE): V. István kancelláriája és a vidéki kormányzat (1258–1272)

Rudolf Veronika (ELTE): A tét a Babenberg-örökség: Cseh–magyar–osztrák kapcsolatok 1246 és 1260 között

 

11:45–12:45: Ebédszünet

 

12:45–14:45

 1. szekció.

Elnök: Feld István

Buránszki Nóra (PPKE): Étkezés és asztali kultúra a keresztes kori Margat várában

Pomázi-Horváth Viktória (ELTE): Újabb régészeti kutatások a középkori Pest város területén

Kovács Enikő (ELTE): „…ultra Rabam currencium” bécsi fillérek Magyarországon a 13–14. században

Somogyvári Virág (PPKE): 15. századi csontnyergek a legújabb kutatások tükrében

 

14:45–15:00: Kávészünet

 

15:00–17:00

 1. szekció.

Elnök: Fedeles Tamás

Varró Orsolya (ELTE): Barátok közt: a marseille-i Saint-Victor apátság megtelepedése Brignoles környékén

Marek Druga (Comenius Egyetem): A somogyi tizedek eladományozása szélesebb közép-európai kontextusban

Horváth Terézia (PTE): Ki, mikor, hogyan és miért? – A vasvári társaskáptalan alapítása

Ribi András (ELTE): A fehérvári keresztes konvent birtokai a 15–16. században

 

17:00–17:15: Kávészünet

 

17:15–17:35

A konferencia támogatóinak bemutatkozása

Moderátor: Rudolf Veronika

 

17:35–18:35

Könyvbemutatók

Moderátor: Draskóczy István

 1. The Medieval Networks in East Central Europe: Commerce, Contacts, Communication. Ed. Balázs Nagy, Felicitas Schmieder, András Vadas. London, New York, 2019.

Bemutatja: Petrovics István

 1. Körmendi Tamás: Az 1196–1235 közötti magyar történelem nyugati elbeszélő forrásainak kritikája. Budapest, 2019.

Bemutatja: Zsoldos Attila

 1. Micae mediaevales VIII. Fiatal történészek dolgozatai a középkori Magyarországról és Európáról. Szerk. Kis Iván – Kozák-Kígyóssy Szabolcs László – Veres Kristóf György – Veszprémy Márton. Budapest, 2019.

és

Magister Historiae III. Válogatott tanulmányok a 2016-ben és 2017-ben megrendezett középkorral foglalkozó, mesterszakos hallgatói konferenciák előadásaiból. Szerk. Borbás Benjámin – Kozák-Kígyóssy Szabolcs László. Budapest, 2019.

Bemutatja: F. Romhányi Beatrix

 1. Novák Veronika: Utcák, szavak, emberek. A városi tér és használata Párizsban a középkor és a kora újkor határán. Budapest, 2018.

Bemutatja: Szende Katalin

 

 

 1. június 14. péntek

 

9:00–11:00

 1. szekció

Elnök: Bárány Attila

Borbás Benjámin (ELTE): Vadászsólymok a Német Lovagrend szolgálatában

Bognár László (SZTE): Az információáramlás jellege a La Manche térségében a százéves háború második felében

Kozák Szabolcs (ELTE): Fegyverkészítés a késő középkori Kolozsváron

Szokola László (ELTE): Városi katonaság a késő középkori Erdélyben

 

11:00–11:15: Kávészünet

 

11:15–12:45

 1. szekció

Elnök: Szovák Kornél

Veszprémy Márton (ELTE): Marcin Bylica üstökös-értelmezései

Somogyi Szilvia (ELTE): Az esztergomi szinodális könyvről: új források, redakciók és szövegtöbbletek nyomában

Wunderli-Vallai Erika (PPKE): Sir Thomas Malory Angliája: Le Morte D’Arthur lovagjai a 15. század végén

 

12:45–14:00: Ebédszünet

 

14:00–15:30

 1. szekció

Elnök: Falvay Dávid

Jakab Péter (ELTE): „Rex Venceslaus.” Nápolyi László római uralma Antonio di Pietro dello Schiavo naplójában

Szolnoki Zoltán (SZTE): Árulás, összeesküvés és megtorlás a Croniche di Luccában. Corrado Trinci meggyilkolása

Erős Katalin Renáta (PPKE): A Szent Péter-bazilika építésére hirdetett búcsú tanulságai

 

15:30–15:45: Kávészünet

 

15:45–17:15

 1. szekció

Elnök: Neumann Tibor

Csiba Balázs (Comenius Egyetem): A Csallóköz középkori nemesi társadalma

Csermelyi József (PPKE): Örökségvadászat: Bakóc Tamás, az Erdődiek és a Stubenbergek

Kanász Viktor (PTE): Az Örök Városba induló zarándok végrendelkezik: Kanizsai László testamentuma

 

17:15–17:30: Kávészünet

 

17:30–18:10

Plenáris előadás

Elnök: Draskóczy István

Csukovits Enikő: Lépésváltások az Anjou-kutatásban

 

18:10–18:30

Zárszó

Draskóczy István

 

18:30

Zárófogadás