Program 2021

Program

  1. június 24. csütörtök

 

9:00–9:15 Megnyitó

A konferenciát köszönti: Dreska Gábor (ELTE)

 

9:15 – 10:00 Plenáris előadás

Levezető elnök: Dreska Gábor (ELTE)

Draskóczy István (ELTE): Magyarországi nemesércbányászat a 15. század második felében

 

10:00 – 10:15 – Kávészünet

 

10:15 1. szekció

Elnök: Nagy Balázs (ELTE)

 

10:15 – 10:45 Borbás Benjámin (ELTE): A hadizsákmány felhasználása és hasznosulása a keresztes hadjáratok (1096–1291) időszakában

10:45 – 11:15 Rudolf Veronika (ELTE): Magyar–bajor kapcsolatok IV. Béla uralkodása alatt

11:15 – 11:45 Véber Zoltán (DE): Szendrő 1454-es ostroma

 

11:45 – 13:00 Ebédszünet

 

13.00. 2. szekció

Elnök: Vadas András (ELTE)

 

13:00 – 13:30 Danka Balázs (SZTE): Európai középkori királyi temetkezőhelyek, temetkezési szokások

13:30 – 14:00 Szegfű Laura (Comenius Egyetem): A királyné régensi szerepe az Anjou-korban

14:00 – 14:30 Kovács Bianka Gina (ELTE): A tatai vár kapcsolatrendszere a késő középkorban

 

14:30 – 14:45 Kávészünet

 

14:45 3. szekció

Elnök: Molnár Péter (ELTE)

 

14:45 – 15:15 Virágh Ágnes (DE): A fama jelentősége az András hercegről tudósító 14. századi itáliai krónikákban

15:15 – 15:45 Finta Mária Anna (ELTE): „The tenthe fooll may hoppe upon the ryng” – John Lydgate Ordre of Fools című versének új olvasata

15:45 – 16:15 Szakács János (DE): Köznemesség a 14. század eleji Szabolcs megyében – Az Ibronyiak példája

 

16:15 – 16:30 Kávészünet

 

16:30 – 17:30 – Könyvbemutatók

 

16:30 – 16:40 Kádas István: A megye emberei – A szolgabírói hivatal és viselői Északkelet-Magyarországon (1329–1545). (Magyar Történelmi Emlékek – Értekezések) Bp. 2020.

Bemutatja: Szaszkó Elek (Karinthy Frigyes Gimnázium)

16:40 – 16:50 Gál Judit: Dalmácia helye az Árpád-kori Magyar Királyságban. (Magyar Történelmi Emlékek – Értekezések) Bp. 2020.

Bemutatja: Körmendi Tamás (ELTE)

16:50 – 17:00 Mikó Gábor: A középkori Magyar Királyság törvényei és a Corpus Juris Hungarici. (Arpadiana) Bp. 2021. 06. 20.

Bemutatja: Tringli István (ELKH BTK TDI)

17:00 – 17:15 Tóth Krisztina: A váci káptalan középkori oklevelei (1227–1342). Emlékkötet S.E.R. Dr. Varga Lajos püspök 70. születésnapjára. (A Váci Egyházmegye Múltjából 17.) Vác 2020. és Tóth Krisztina: Esztergom megye történeti földrajza a késő középkorban. Bp. 2020.

Bemutatja: Thoroczkay Gábor (ELTE)

17:15 – 17:30 Püspökök, káptalanok, tizedek. Tanulmányok. Szerk. Thoroczkay Gábor. (Az Árpád- és Anjou-kor magyar egyházi archontológiájának kérdései 1.) Pécs 2020. és Szentirmai Sándor: A középkori magyar egyház. Válogatott kánonjogtörténeti tanulmányok. Ford. Báling Péter et al. Szerk. Thoroczkay Gábor. (Az Árpád- és Anjou-kor magyar egyházi archontológiájának kérdései 2.) Pécs 2021.

Bemutatja: Hunyadi Zsolt (SZTE)

 

 

  1. június 25. péntek

 

9:30 4. szekció

Elnök: Solymosi László (ELTE)

 

9:30 – 10:00 Varró Orsolya (ELTE): : „Colligite me in medietatem terrę”: veszedelmes viszonyok La Cadière-ben

10:00 – 10:30 Hunyadi Sándor (ELTE): Lodomér esztergomi érsek birtokszervező tevékenysége

10:30 – 11:00 Galambosi Péter (ELTE): A szepesi tízlándzsás szék kialakulása

11:00 – 11:30 Kondákor Szabolcs (PPKE): Változatok a Szentföldre. Pécsváradi Gábor Compendiosa descriptiója.

 

11:30 – 11:45 Kávészünet

 

11:45 5. szekció

Elnök: Weisz Boglárka (ELKH BTK TTI)

 

11:45 – 12:15 Kovács István (PTE): Információáramlás a késő középkori Dél-Alföldön (1343–1387)

12:15 – 12:45 Mihály Renáta (PTE): A középkori Miskolc városi privilégiumainak tükrében

12:45 – 13:15 Rácz Balázs Viktor (ELTE): A cirkálás késő középkori előzményei

 

13:15 – 14:15 Ebédszünet

 

14:15 6. szekció

Elnök: Mordovin Maxim (ELTE)

 

14:15 – 14:45 Rakonczay Rita (ELTE): Fornax, locus foci, caminus…? – Egy 9. századi kolostoralaprajz tanulságai

14:45 – 15:15 Kovács Enikő (ELTE): Bécsi dénárok a pápai tizedjegyzékekben

15:15 – 15:45 Németh Fruzsina Alexandra (ELTE): Régészeti kutatások a „zöld mezők, messzi falvak és távoli hegyek vidékén”: Egy lelőhely élete az Oszmán Birodalom keleti vidékén

 

15:45 – 16:00 Kávészünet

 

16:00 – 16:40 Kutatócsoportok bemutatkozása

 

16:00 – 16:20 Integrating genetic, archaeological and historical perspectives on Eastern Central Europe, 400–900 AD (HistoGenes 856453: ERC Synergy Grant)

Bemutatja: Vida Tivadar (ELTE)

16:20 – 16:40 MTA – PTE – ELTE Középkori Magyar Egyházi Archontológia (1000–1387) Kutatócsoport

Bemutatja: Thoroczkay Gábor (ELTE)

 

 

16:40 – 16:45 Kávészünet

 

16:45 – 17:30 Plenáris előadás II.

Levezető elnök: Klaniczay Gábor (ELTE)

Nagy Piroska (Québec Egyetem): Krízishelyzetek és kollektív érzelmek, a historiográfiától a középkorig

 

17:30 – Zárszó – Novák Veronika

 

 

Helyszín: MS Teams

(https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a24716ec62a974710ab5b30de1ea3c4cc%40thread.tacv2/General?groupId=8f86586d-a9d7-4848-af1b-c33f242af017&tenantId=b366dbcd-4fc3-4451-82d2-e239564302c3)

 

A konferencia Teams-csoportja elérhető a fenti linken, meghívót pedig az eltephdkonf.kozepkor@gmail.com címen lehet igényelni.

 

A konferencia szervezőbizottsága

Novák Veronika, Dreska Gábor, Körmendi Tamás

 

Doktorandusz szervezők

Rudolf Veronika, Varró Orsolya, Hunyadi Sándor