Program 2011

2011. június 3. péntek

9.00 – 9.15: Megnyitó: Székely Gábor, az ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola vezetője

9.15 – 9.45: Plenáris előadás: Klaniczay Gábor: Az összehasonlító történelem értelme

9.45 – 10.00: Kávészünet

10.00 – 11.00: I. szekció

 • Elnök: Pálóczi Horváth András
 • 10.00-10.30: Polgár Balázs: A 13-14. századi pilisi régió gazdálkodási metódusai a történeti és a régészeti források tükrében
 • 10.30-11.00: Vadas András: Árvizek a 16-17. századi Kárpát-medencében – kis jégkorszak, vagy valami más?

11.00 – 11.15: Kávészünet

11.15 – 12.45: II. szekció

 • Elnök: Klaniczay Gábor
 • 11.15-11.45: Jakab Péter: Az Orsini család hatalmi stratégiái a kései középkori Itáliában
 • 11.45-12.15: Szabó Noémi Gyöngyvér (DE-BTK) „fennhangon fenyegették a konventben lévő apátot és szerzeteseket” – Bencés apátságok társadalmi kapcsolatai a 14-16. században
 • 12.15-12.45: Péterfi Bence: Újabb adalékok Árpád-házi Margit középkori csodáinak sorához

12.45 – 13.45: Ebédszünet

13.45 – 15.15: III. szekció

 • Elnök: Solymosi László
 • 13.45-14.15: Somogyi Szilvia: Adalékok a Hartvik-agenda forrásaihoz
 • 14.15-14.45: Csákó Judit: III. Béla uralkodása a francia területen keletkezett kútfők tükrében
 • 14.45-15.15: Mikó Gábor: A Corpus Juris egyik forrása? A kamarai levéltár egykori kéziratos törvénygyűjteménye a 16. századból

15.15 – 15.30: Kávészünet

15.30 – 17.00: IV. szekció

 • Elnök: Madas Edit
 • 15.30-16.00: Urbán Máté: „A mennyei topográfia” – Remeterendi helykiválasztás a hagiográfiai források és a helynevek alapján
 • 16.00-16.30: Kelényi Borbála: Öltöztetős Mária – Két írott forrás a késő középkorból
 • 16.30-17.00: Nagy Emőke: Késő középkori Anna-prédikációk, magyarországi és külföldi modellek

17.00 – 17.15: Kávészünet

17.15 – 17.45: Plenáris előadás

 • Elnök: Bertényi Iván
 • Solymosi László: Szent László somogyvári sírjának legendája

17.45 – 18.00: Bertényi Iván: Összegzés