Program 2012

2012. május 17. csütörtök

9.00 – 9.10: Megnyitó, Borsodi Csaba, az ELTE BTK Történeti Intézet igazgatója, rektorhelyettes és Székely Gábor, az ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola vezetője

9.00 – 10.40: I. szekció

 • Elnök: E. Kovács Péter
 • 9.10–9.40: Jakab Péter: „Aut caesar aut nihil” – Nápolyi László és az Orsinik
 • 9.40–10.10: Incze János: Luxemburgi Zsigmond városzálogosításai. Segesd és Bártfa esete
 • 10.10–10.40: Péterfi Bence: Az 1491. évi pozsonyi béke és alsó-ausztriai végrehajtása

10.40 – 11.00: Kávészünet

11.00 – 12.00: II. szekció

 • Elnök: Thoroczkay Gábor
 • 11.00–11.30: Tóth Péter: A Moravától a Morváig. Ómorávia helye a 9. század történelmében
 • 11.30–12.00: Kanyó Ferenc: Óbudától Ősbudáig. Egy mítosz historiográfiája

12.00 – 13.00: Ebédszünet

13.00 – 14.30: III. szekció

 • Elnök: Solymosi László
 • 13.00–13.30: Csákó Judit: A magyar-lengyel krónika és a hazai elbeszélő hagyomány
 • 13.30–14.00: Mikó Gábor: Élt-e valaha Szent István fia, Ottó herceg?
 • 14.00–14.30: Morgiel Kristóf: A Vazul-fiak vándorlása a kelet- és közép-európai udvarokban

14.30 – 14.45: Kávészünet

14.45 – 16.15: IV. szekció

 • Elnök: Laszlovszky József
 • 14.45–15.15: Urbán Máté: Pusztaság vagy Paradicsom? A ciszterci táj több nézőpontból
 • 15.15–15.45: Vajda Tamás: Árpád- és Anjou-kori vízimalmaink tájalakító hatása
 • 15.45–16.15: Vadas András: „ide olyan molnár kell, aki 30–35 esztendeig a Rábán való malomban tanult, s a víznek a csínját tudja” – a körmendi uradalmi malom és az árvizek (16–17. század)

16.15 – 16.30: Kávészünet

16.30 – 17.00 – Plenáris előadás

 • Elnök: Nagy Balázs
 • Bak M. János: Középkori magyar királyok emlékezete a folklórban

17.00 – Könyvbemutatók

 • Albinus Franciscus Gombos: Catalogus fontium historiae Hungaricae aevo ducum et regum ex stirpe Arpad descendentium ab anno Christi DCCC usque ad annum MCCCI. I–IV. Budapest: Nap Kiadó, 2005–2011.
  • A kötetet bemutatja: Körmendi Tamás
 • Bárány Attila – Laszlovszky József – Papp Zsuzsanna: Angol-magyar kapcsolatok a középkorban. Gödöllő-Máriabesnyő: Attraktor, 2008 [2011]–2011.
  • A kötetet bemutatja: Hunyadi Zsolt
 • Eckhart mester: Az értelem fénye. Fiatalkori művek, német prédikációk, tanköltemény és értekezés. Szerk. Bányai Ferenc. Budapest: Kairosz, 2010. [2011]
  • A kötetet bemutatja: Sághy Marianne

2012. május 18. péntek

9.00 –10.15: V. szekció

 • Elnök: Bertényi Iván
 • 9.00–9.30: Gyönki Viktória: Váltságfizetés a 10. századi Izlandon
 • 9.30–10.00: Somogyi Szilvia: Az esztergomi szentszék egyházi bírósági gyakorlata Lodomér érseksége idején

10.00 – 10.15: Kávészünet

10.15 – 11.15: VI. szekció

 • Elnök: Veszprémy László
 • 10.15–10.45: Kranzieritz Károly: Változások a délvidéken Nikápoly után
 • 10.45–11.15: Polgár Balázs: Középkori csatatereink régészeti kutatásának lehetőségei az írott források tükrében

11.15 – 11.30: Kávészünet

11.30 – 13.00: VII. szekció

 • Elnök: Szende Katalin
 • 11.30–12.00: Schmidtmayer Richárd: 15. századi főúri rezidenciák a Vértes vidékén
 • 12.00–12.30: Kelényi Borbála: Három Várdai-feleség végrendelete a késő középkorban
 • 12.30–13.00: Bakonyi Zsuzsanna: Nők a nagyszombati gazdaságban. A 16. századi nagyszombati misszilisek tanúsága

13.00 – 13.45: Ebédszünet

13.45 – 15.15: VIII. szekció

 • Elnök: Sághy Marianne
 • 13.45–14.15: Rákos-Zichy Johanna: A vértanúk testéről való gondoskodás a mártírakták tanúsága alapján
 • 14.15–14.45: Ilkó Krisztina: Az aszkézis gyakorlatának szélsőséges formái Szent Zoerard-András vitájában
 • 14.45–15.15: Nagy Emőke: Szent Anna ábrázolások a késő középkori Magyarországon – a berethalmi Szűz Mária-oltár

15.15 –15.30: Kávészünet

15.30 – 16.00: Plenáris előadás

 • Elnök: Érszegi Géza
 • 15.30–16.00: Feld István: A királyi várak Magyarországon a 13. században

16.00 – 16.10: Zárszó: Draskóczy István
16.30 – Zárófogadás